Avís Legal

Identificació del titular

Aquesta pàgina web ha estat creada per Lluc Crusellas (d’ara endavant “EUKARYA”), amb domicili social al Carrer Mas de la Mora, 9. VIC, i NIF B72864887 telèfon de contacte 938 863 255. i correu electrònic hola@eukaryaxocolat.cat

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, sense reserves, que regulen l’accés i la utilització del mateix per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb finalitat comercial o per a la seva distribució, transformació o comunicació. EUKARYA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

EUKARYA es reserva el dret a modificar els continguts quan ho consideri oportú i a mantenir-los actualitzats.

EUKARYA no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Disponibilitat de la informació

EUKARYA no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i, per tant, no assumeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor web. El servidor podrà ser desconnectat sense previ avís en cas de necessitat per tasques de manteniment, tot i que es faran tots els esforços perquè l’impacte en la disponibilitat d’aquest lloc web sigui el mínim possible.

EUKARYA no es responsabilitza de cap dany o perjudici patit per l’usuari que es derivi de l’accés a aquest lloc web o de l’ús d’informació o aplicacions en el continguts.

Limitació de Responsabilitats

El titular declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l’usuari a causa de:

  • l’existència d’errors en l’accés al Portal, en el seu contingut o la falta d’actualització del mateix,
  • la presència de virus, o altres elements a la Web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari,
  • la falta de disponibilitat i/o continuïtat del portal o dels serveis que s’ofereixen en el mateix,
  • que les transmissions d’informació a través d’Internet no siguin totalment segures.
  • contingències en la transmissió d’informació, com pèrdua de dades o accessos no autoritzats.

Cookies

L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà; com ara l’idioma, darrera recerca de disponibilitat, lloc web de referència, etc. Les cookies tenen, generalment, una durada limitada en el temps.

Cap cookie d’aquest lloc web permet que pugui contactar amb el número de telèfon de l’usuari, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap cookie d’aquest lloc web pot extreure informació del disc dur de l’usuari o robar informació personal. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte, però cal saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest website.

Legislació i jurisdicció aplicable

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal les parts accepten la submissió expressa als jutjats del domicili fiscal de EUKARYA i la legislació estatal i autonòmica corresponent.